ProjektistKus ja milleks ehitame

Holm jalgpallipargi lugu

Kui Tartu JK Welco 2008. aastal loodi, oli tegemist vaid sõpradest koosneva jalgpallimeeskonnaga. Aastatega leidis üha rohkem inimesi tee Welco juurde ning sellega kasvasid ka klubi ambitsioonid. Esimene mõte päris oma kodu rajamisest tekkis klubiliikmetel juba 2012. aastal ning just siis asuti astuma esimesi samme, et ilus unistus täide viia.

Raadi rohelise jalgpallipargi vaade linnulennult 3D

Esimesed sketšid

Projekt muutus konkreetsemaks, kui 2014. aasta viimastel kuudel viseeris Welco fännist arhitekt Andres Lunge elektrikute tulevasest kodumajast esimesed sketšid. Projekti hakkas vedama juhtrühm Mart Raamatu kureerimisel ning esmalt leiti staadionile sobiv asukoht Raadile. Staadioni asukoha valikut soosis nii linna üldplaneeringuga seatud territooriumi kasutusotstarve kui ka fakt, et staadioni jaoks sobivaid asukohti linna piires lihtsalt ei ole ülemäära palju.

Loomulikult oli valiku tegemisel plussiks ka see, et Raadi puhul on tegemist kiiresti areneva moodsa linnaosaga, kus seni puudus võimalus korralikul staadionil jalgpalli mängida. Asukoht võimaldab lisaks linnaelanikele ja -lastele staadionist kasu saada ka Tartu valla linnalähedaste asumite jalgpalliharrastajatel ja lastel.

Uus detailplaneering

Esmalt oli plaaniks rajada kaks muruväljakut koos Andres Lunge vinge tribüünihoonega ning sellise idee (ja Mihkel Meriste poolt koostatud atraktiivsete visuaalide) põhjal andis Tartu Linnavalitsus 2016. aasta maikuus krundi JK Welco kasutusse kümneks aastaks. Enne tegevuse alustamist oli vaja aga territooriumile koostada uus detailplaneering, mis valmis 2017. aasta juunikuus.

Selleks ajaks oli selge, et mõistlikum on esmalt rajada kahe muruväljaku asemel kunstmuruväljak koos tribüünihoonega ja tulevikus laiendada kompleksi murukattega peaväljaku osas. 2018. aasta alguses valminud projekti finantsplaaniga sai samuti selgeks see, et sellise ainukordse kompleksi rajamiseks on vaja pikemat ajahorisonti. 2018. juunis otsustas Tartu Linnavolikogu pikendada JK Welco kasutusõigust kruntidele 30 aastani.

VideoWelco fännid meenutavad

Kogukond on see, mis toob emotsiooni
Julius meenutab
Kivihunniku otsast ERMi katusele
Raiko meenutab
Ka rahet ning vihma võib meenutada heldimusega
Mati meenutab

Ehitusprojekti koostamine

Järgnev aasta kulus staadioni ehitusprojekti koostamiseks OÜ Esprii poolt ning lõpliku ehituseelarve kujundamiseks. Selle alusel andis Tartu Linnavalitsus 2019. aasta septembris Welco jalgpalliväljakule ja parklale ehitusloa, staadionihoone viimistletud projekt jõuab Linnavalitsusse 2020. aasta jaanuarikuus.

Kindlus käes!

Kui juba varasemalt olid staadioni rajamisel lubanud oma õla alla panna Tartu Linn ja Eesti Jalgpalli Liit, siis viimase valmisolek käendada staadioni rajamiseks JK Welco poolt võetud laenu, andis vajaliku kindluse, et 2019. aasta oktoobris said elektrikute kodustaadioni ehitustööd peatöövõtja AS Eviko käe all alata.

Eesti esimene keskkonnasäästlik staadion

Kuna staadion asub Tartu – kui mitte kogu Eesti – ühes kõige prestiižsemas asukohas otse Eesti rahva kodu – meie rahvusmuuseumi – naaberkrundil, on kogu staadioni planeerimise juures suurt rõhku pandud sellele, et rajatav terviklahendus oleks atraktiivne ja sobituks asukohta nii visuaalselt kui ka kontseptuaalselt.

Raadi staadioniarendus 3D
CO20 tonni

AmbitsioonEesti esimene staadion, mis aitab keskkonda säästa

Arhitekt Andres Lunge planeeritud efektne staadionihoone eskiislahendus baseerub puitkonstruktsioonidel ning -viimistlusel.

Puit ehitusmaterjalina on aga kõige loodus- ja kliimasõbralikum lahendus, sest aitab siduda puudes talletatud süsiniku pikaks ajaks efektiivselt ja mõistlikult. Lisaks vähendab asendusefekt alternatiivsete toodete tootmiseks tekkivat kasvuhoonegaaside emissiooni – seega on puidu kasutamine keskkonna mõttes topeltkasulik.

Mart Raamat
Mart Raamat
Projekti eelarvestaja

Paneme nii staadioni rajamisel kui ka hilisemal opereerimisel suurt rõhku sellele, et minimeerida ja kompenseerida staadioniga kaasnevat kasvuhoonegaaside heite- ja jäätmeteket. Loodame, et meie roheline visioon saab eeskujuks teiste sarnaste staadionite rajamisel.

140 m3

Staadionihoone ehitamisel kasutatakse 140 kuupmeetrit puitmaterjale, mille omavaheliseks ühendamiseks kulub 48 000 kruvi-naela-polti

348 päikesepaneeli

Staadionile paigaldatakse 348 päikesepaneeli koguvõimsusega 100 kW. Aastane kogutoodang katab kogu staadioni aastase elektrienergia vajaduse

0 tonni CO2

0 tonni CO2-te emiteeritakse atmosfääri staadioni ehitamisel

Jalgpallipargi päikeseelektrijaamad

Nii hakkavad jalgpallipargi kompleksis paiknema kaks taastuvelektrit tootvat päikeseelektrijaama, mida kasutatakse staadioni igapäevaste vajaduste katmiseks.

Tulevikuplaanide kohaselt hakkab kohalikku taastuvenergiatootmist toetama ka energiasalvestuslahendus, et vähendada sõltuvust kõrgema kasvuhoonegaaside heitega võrguelektrist ning arendada energeetikaalast innovatsiooni, millest saaksid potentsiaalselt kasu lõigata tuhanded jalgpalliväljakud üle kogu maailma.

Päikesepaneelid

Jalgpallistaadioni eelarve

Parkla, kunstmuruväljaku- ja staadionihoone rajamise alginvesteeringu suuruseks on 910 000 eurot, millest 425 000 eurot moodustab väljaku ja välialade rajamine, 345 000 eurot staadionihoone ehitamine ning 140 000 eurot parkla.

Katteallikateks on Tartu Linna ja EJLi toetus kokku 175 000 euro ulatuses, jalgpalliklubi Welco poolt võetud laen 425 000 euro ulatuses, erinevate erasponsorite ja -partnerite toetus 150 000 eurot, kaasava eelarve raames kogutud 100 000 eurot, ning planeeritud ühisrahastuskampaaniaga kogutavad 60 000 eurot.

910tuhat eurot

Vaata edasi