Jaanuari keskpaigas jõuti staadioni rajamisega nii kaugele, et hakati tegelema #welcokodu drenaažtorustikuga, mis sadevee väljakult lõpuks Emajõkke suunab. Lähemate nädalate jooksul pandi maha ligi 1500 meetrit torustikku ja 32 kaevu, mille staadionile tarnib sponsorkorras Pipelife Eesti!