Meil on hea meel, et saame vaikselt hakata teile tutvustama oma toredaid toetajaid, kes on Welco kodu rajamise projektile õla alla pannud – esimesena on teie ees Pipelife Eesti!

Eesti juhtiv plasttorusüsteemide pakkuja tuli Raadi rohelise jalgpallipargi rajamisele appi projekti maa-aluse infrastruktuuri (sh drenaaži) rajamisega. Ettevõtte juht Anti Orav sõnas, et Pipelife’i jaoks on oluline Raadi jalgpallipargi keskkonnasäästlikkuse aspekt. „Raadi rohelise jalgpallipargi toetamise puhul on Pipelife´i jaoks lisaks noorte sportimisvõimaluste suurendamisele oluline, et tegu pole tavapärase palliplatsiga, vaid staadionikompleksi rajamisel ja hilisemal kasutusel järgitakse keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid. Ehituse käigus tekkiva süsinikujalajälje vähendamiseks istutatakse alale vähemalt 150 puud, staadionikompleksi osana rajatakse energia salvestamiseks ja staadioni valgustamiseks päikesepargid ning lisaks rajatakse kompleksi juurde ringmajanduse põhimõttel toimiv linnapõld, kus hakatakse kasvatama taimset toorainet restoranidele ning kompostima söögikohtades tekkivaid orgaanilisi jäätmeid. Raadi spordikompleks on Eestis ainulaadne ja tulevikku suunatud ning ühtib Pipelife´i põhiväärtustega olla oma valdkonnas innovatiivne ja keskkonnahoidlik ettevõte,” rääkis Orav.

Pipelife on 27 riigis tegutsev keskkonnaehituse valdkonna ettevõte, mis valmistab eluks vajalikke torusüsteeme. Torustikud paigaldatakse tavaliselt maa alla, mistõttu nende keskkonnasõbralikkus ja kvaliteet peavad olema kindlad. Pipelife’i plasttorusüsteemide keskkonnasõbralikkus peitub nende pikas ekspluatatsiooniajas: kogemuslikult kestavad ettevõtte kvaliteetsed torud terve inimpõlve. Keskkonnasäästu põhimõtteid jälgib Pipelife terves oma väärtusahelas. Kogu tootmisprotsessis tekkiv jääk kasutatakse 99% ulatuses uuesti ettevõtte enda tootmisprotsessis, tootmisliinide jahutussüsteem on kinnine, kohaliku tootjana on firma transpordiahela CO2 jalajälg minimaalne. Lisaks taaskasutatakse järjest enam materjali neis toodetes, kus see on võimalik (nt joogiveetorusüsteemides kasutatakse erandituna vaid esmast, puhast tootmaterjali). Welcol on väga hea meel, et innovatiivne ja keskkonnahoiule suunatud Pipelife meie Raadi jalgpalliprojektiga kaasa on tulnud!