Meil on superhea meel, et meie tribüünihoone puit pärineb Vestmani Gruppi kuuluva Metsamaahalduse AS erametskonna liigi- ja elurikkuserohkest metsast!

Welco keskkonnasäästliku staadionihoone puhul on tähtis, et puitmaterjal oleks kvaliteetne ning et selle varumisel ja kasvatamisel arvestatakse metsa ökoloogilisi aspekte nagu CO2 sidumine ning liigirikkus.

Vestmani rohevaldkonna juht Alo Allik sõnas, et koostöö- ning toetusprojekte valib Vestman projektide keskkonnakasu aspektist lähtuvalt. “On väga sümpaatne, et jalgpalliklubi mõtleb oma tegevuse keskkonnajalajäljele ja panustab oma tegevuse süsinikujalajälje kompenseerimisse. Aina rohkem ettevõtteid mõtleb oma keskkonnamõjude vähendamisele ja enda tegevusega tekitatud süsinikujalajälje neutraliseerimisele.” Allik selgitas, et puude istutamine on tõhus viis oma süsinikujalajälje neutraliseerimiseks. “Teaduslikult on tõestatud, et intensiivne süsiniku sidumine toimub üksnes noortes ja keskealistes metsades.”

Welco staadioni projektijuht ja nõukogu esimees Mart Raamat sõnas, et sellise sotsiaalselt mõtleva partneri leidmine oli klubi jaoks jackpot. “Lisaks tõhusale abile staadioni valmimise toetamisel on vaat et sama hea, et leidsime partneri, kelle abiga oma klubi kliimajalajälge kompenseerida.” Raamat ütles, et Welcol on plaanis lähiaastatel järjest rohkem keskkonnasäästu oma klubi põhiväärtuste osaks juurutada. “Loodame, et koostöös Vestman grupi ja meie ägeda kogukonnaga saame näiteks metsaistutustalgutega igal aastal oma klubi keskkonnamõju korvata,” selgitas Raamat pikemaid plaane koostööks.

Aitäh Vestmanile ja paneme üheskoos sügisel näpud mulda!