Veebuari alguses alustati Raadi rohelisse jalgpalliparki esimese päikeseelektrijaama rajamist. Esimeses järgus kerkib Tartu JK Welco tulevase kodu krundile 50 kW võimsusega päikesepark, mis hakkab juba enne staadioni valmimist kohalikku taastuvelektrit tootma.

„Keskkonnahoid ja kliimamuutuste vastu võitlemine on meie staadioniprojekti fookuseks ja mul on hea meel, et koostöös Päikeseratas meeskonnaga jõudsime plaanini, mis võimaldab meie kasutusse antud krundil maksimaalselt leida võimalusi mõistlikuks taastuvelektri tootmiseks,“ selgitas Welco poolt staadioni projektijuht Mart Raamat. „Krundi nurk, mis muidu poleks leidnud endale sihtotstarvet, saab nüüd märkimisväärse väärtuse, kui hakkab tootma taastuvenergiat, mille abil saame katta staadioni elektrikulusid,“ lisas Raamat.

Päikesepaneele paigaldava Päikeseratas esindaja Siim Soplepmann lisas selgituseks: „50 kW võimsusega pargi aastane prognoositud elektritoodang on veidi üle 50 000 kWh ning koos staadionihoone katusele planeeritava päikeseelektrijaamaga suudab see katta praktiliselt kogu staadioni aastase elektritarbimise vajaduse.“

Soplepmanni sõnul on Päikeseratas üle Eesti paigaldanud kümneid analoogseid jaamu, kuid seni pole olnud ühtegi objekti, kus oleks linnakeskkonnas võimalik sarnast päikeseparki rajada. Seega on Raadi rohelise jalgpallipargi näol tegemist ainulaadse projektiga.

Ka Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni esindaja Andres Meesak kiitis initsiatiivi ning avaldas lootust, et  Welco tulevasest kodust saab pioneer teiste spordiobjektide jaoks: „Eestis on hetkel tõeline päikeseelektrijaamade rajamise buum: 2020. aasta lõpuks võib päikeseelektrijaamade koguvõimsus ulatuda 300 MWni – see on kümneid kordi rohkem, kui vaid mõned aastad tagasi! Teadaolevalt ei toimu praegu ühegi teise analoogse Eesti spordirajatise juures taastuvelektri tootmist – loodan, et see kihvt pilootprojekt saab teistelegi spordiklubidele eeskujuks!“

Päikeseratas on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia ettevõte, mis pakub klientidele lisaks tavapärastele teenustele päikeseelektrijaamasid teenuse- ja üüri põhimõttel. Rohkem infot – www.paikeseratas.ee. JK Welco on Eesti üks omanäolisemaid kogukonna poolt omatud jalgpalliklubisid, mis viib hetkel ellu unistust oma kodust – JK Welco rohelisest jalgpallipargist.